دراینستاگرام ما را دنبال کنید
کد ارور داکت اسپلیت سامسونگ _ ارور داکت سامسونگ _ رفع ارور داکت اسپلیت سامسونگ
کدهای ارور داکت اسپلیت سامسونگ توسط تکنسینهای پارس تک سرویس جمع آوری شده ، کدهای ارور داکت اسپلیت نشان دهنده محدوده خرابی میباشد و برای رفع ارور با تکنسین های ما در تماس باشید
پارس تک سرویس تعمیرات داکت اسپلیت سامسونگ 02188487913  شعبه غرب تهران 02122866674 شعبه شمال تهران تعمیر برد کنترل داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ ، تعمیر کمپرسور داکت اسپلیت سامسونگ ، سرویس داکت اسپلیت _ شارژ گاز داکت اسپلیت سامسونگ _ جابجایی داکت اسپلیت سامسونگ توسط تکنسین های شرکت پارس تک سرویس انجام میشود تعمیرات تخصصی داکت اسپلیت SAMSUNG توسط تعمیرکار داکت اسپلیت سامسونگ در محل شما در کمترین زمان ممکن همراه با 6 ماه گارانتی تعمیر ارایه میشود . پارس تک سرویس با 15 سال سابقه در بازار برودتی کشور و جواز کسب از اتحادیه صنایع برودتی را دارا میباشد
                                                         نتیجه تصویری برای ‪DUCT SAMSUNG‬‏

کد ارور داکت اسپیلت سامسونگ SAMSUNG   ERROR COD AIR CONDITION

 
E1 Indoor unit room thermistor error
E5 Indoor unit pipe thermistor error
E6 Outdoor unit thermistor error
E9 Float switch open error
EA Communication error between indoor unit and outdoor unit
EC Communication error between wired remote controller and indoor unit
ED Outdoor unit pipe thermistor error
Reservation LED flickering(1Hz period) Indoor temperature sensor abnormal
Operation LED and reservation LED flickering (1Hz period) Indoor pipe temperature sensor abnormal
Operation LED and filter LED flickering (1 Hz period) Outdoor temperature sensor abnormal
Reservation LED filter LED alternating flickering (1Hz period) Float switch open abnormal
Reservation LED and filter LED flickering (1Hz period) Indoor and outdoor communication abnormal
Operation LED and reservation LED alternating flickering (1Hz period) Wired remote controller communication abnormal


کد ارور داکت اسپیلت اینورتر سامسونگ SAMSUNG   ERROR COD AIR CONDITION INVERTER


 
Ch Prohibit starting during operation of the Crack case heater
E108 Error due to repeated communication address
E121 Error on room temperature sensor of indoor unit (Short or Open)
E122 Error on EVA IN sensor of indoor unit (Short or Open)
E123 Error on EVA OUT sensor of indoor unit (Short or Open)
E124 Communication error sends from indoor unit
E128 Indoor unit EVA IN sensor breakaway
E129 Indoor unit EVA OUT sensor breakaway
E131 Indoor unit heater sensor error
E151 Indoor unit EEV open failure(When 2* detection)
E152 Indoor unit EEV close failure(When 2“ detection)
E153 Indoor unit floating S/V error(When 2“ detection)
E154 Indoor unit fan error
E162 Outdoor unit EEPROM error
E198 Error on thermal fuse of indoor unit (Open)
E201 Communication error between indoor unit and outdoor unit (Pre tracking failure or when actual number of indoor units are different from the indoor unit quantity setting on the outdoor unit) Error due to communication tracking failure after initial power supply (The error occurs with the failure regardless of the number of devices)
E202 Communication error between indoor and outdoor unit (When not received in every room after completing the tracking)
E203 Communication error between outdoor unit inv - main micom (For PF #4~#6 controller, error will be determined from the time when compressor turns on)
E221 Error on outdoor temperature sensor (Short or Open)
E231 Error on outdoor COND OUT sensor (Short or Open)
E241 COND OUT sensor breakaway
E251 Digital comp.1 discharge temperature sensor(Short or Open)
E256 Fixed comp.1 discharge temperature sensor(Short or Open)
E257 Fixed comp.2 discharge temperature sensor(Short or Open)
E258 Fixed comp.3 discharge temperature sensor(Short or Open)
E262 Fixed compl Discharge temperature sensor breakaway
E263 Fixed comp2 Discharge temperature sensor breakaway
E264 Fixed comp3 Discharge temperature sensor breakaway
E265 Digital compl Sump temperature sensor breakaway. Fixed compl Sump temperature sensor breakaway
E267 Fixed comp2 Sump temperature sensor breakaway
E268 Fixed comp3 Sump temperature sensor breakaway
E269 Suction temperature sensor breakaway
E271 Comp.1 Sump temperature sensor(Short or Open)
E291 High pressure sensor(Short or Open)
E296 Low pressure sensor(Short or Open)
E307 Oil balance sensorl (Short or Open)
E308 Suction sensor(Short or Open)
E311 Double pipe sensor(Short or Open)
E320 Error on OLP sensor (Short or Open)
E403 Compressor down due to freeze protection control
E404 System stop due to overload protection control
E407 Comp, down by high pressure
E410 Comp, down by low pressure
E413 Comp, down by the sump protection control
E416 Comp, down by the discharge temperature sensor
E422 Blockage detected on high pressure pipe
E425 Reverse phase or open phase
E428 Comp down by compression ratio control
E431 Equal oil valve 1 self diagnosis
E440 Heating operation restricted at outdoor temperature over TheatJiigh value (default: 30 °C)
E441 Cooling operation restricted at outdoor temperature below Tcooljow value (default 0°Q
E442 Forbid an operation during heat mode with refrigerant charging operation when outdoor temperature is over 15°C
E443 Start prohibition by refrigerant pressure error
E452 Instant power off error
E453 Fan motor hicfi temperature error
E454 Fan motor RPM error
E455 Fan motor IPM high temperature error
E456 Fan motor over current error
E457 Fan motor reverse rotation error
E458 Fan speed error
E461 Error due to operation failure of inverter compressor
E461 CTJow current
E462 System stop due to full current control
E463 System stop due to OLP temperature control
E464 System stop due to DC Peak
E465 Compressor overload prevention
E466 DC-Link voltage under/over error
E467 Error due to abnormal rotation of the compressor or unconnected wire of compressor
E468 Error on current sensor (Short or Open)
E469 Error on DC-Link voltage sensor (Short or Open)
E470 Outdoor unit EEPROM Read/Write error (Option)
E471 Outdoor unit EEPROM Read/Write error (H/W)
E472 AC Line Zero Cross Signal out
E473 Comp Lock error
E474 Error on IPM Heat Sink sensor of inverter 1 (Short or Open)
E475 Error of inverter fan 2
E484 PFC Overload (Over current) Error
E485 Error on input current sensor of inverter 1 (Short or Open)
E500 IPM over heat error on inverter 1
E508 Smart install is not installed
E554 Gas leak detected
E556 Error due to mismatching capacity of indoor and outdoor unit
E557 DPM remote controller option error
E560 Switch option setting error(rvot applied)
E590 Inverter EEPROM Checksum error
E660 Error of inverter Boot Code
P701 Indoor unit floating S/V error(When 1“ detection)
P702 Indoor unit EEV close failure(When 1“ detection)
P703 Indoor unit EEV open failure(When 1“ detection)