تعرفه تعمیرات داکت اسپلیت _ هزینه تعمیر داکت اسپلیت _ اجرت تعمیر داکت اسپلیت
تعرفه با لوله استاندارد محاسبه شده و در صورت کار در ارتفاع شامل هزینه سختی کار توافقی میباشد. ( نیمه اول سال 98 )

 
 سرویس کامل داکت اسپلیت و راه اندازی اول فصل  100 ت
سرویس کامل +  شارژ گاز تکمیلی داکت اسپلیت 24 تا 32 هزار  350 ت
اسرویس کامل +  شارژ گاز تکمیلی  داکت اسپلیت 32تا 42 هزار   420 ت
سرویس کامل + شارژ گاز تکمیلی داکت اسپلیت 42 تا 60  530ت
تعویض خازن + خازن  225 ت
تعویض کنتاکتور اصلی + کنتاکتور 220 ولت بوبین  475 ت
اجرت تعویض کمپرسور داکت اسپلیت  250 ت
نشت یابی  185 ت
جوشکاری نقره هر سر جوشکاری  25 ت
ایاب و ذهاب 30 ت
هزینع باز کردن پنل داخلی 195 ت
هزینه تعمیر فن یونیت داخلی از 350 ت
هزینه باز کردن کامل یونیت داخلی 300ت
هزینع نصب کامل داکت اسپلیت از  400ت
ازت شویی کامل مدار  320 ت
وکیوم سیستم کامل  50 ت
عیب یابی  50 ت
اجرت تعویض ترموستات  220ت
جابجایی یونست خارجی  120ت
لوله مسی مخصوص داکت اسپلیت گوشت 0/40 همراه عایق از  220ت