هزینه تعمیر کولر گازی _ تعرفه تعمیرات کولر گازی _ هزینه شارژ گاز کولر گازی

هزینه خدمات کولر گازی شرکت پارس تک سرویس در نیمه اول سال 98 به شرح زیر میباشد ، تمام خدمات با لوله استاندارد محاسبه شده وکار در ارتفاع شامل سختی کارتوافقی  میباشد.

 
 هزینه سرویس و تعمیرات کولر گازی شرکت پارس تک سرویس
اجرت نصب کولر گازی 12 و 18 هزار                                200 ت             
اجرت نصب کولر گازی 30 و 24 هزار  235 ت
شارژ گاز کامل + سرویس کامل کولر  گازی  12 و 18   330 ت
شارژ گاز کامل + سرویس کولر گازی 24 و 30    385 ت
سرویس و شارژ گاز تکمیلی 12 و 18 هزار
           ( سرویس و راه اندازی )
  220 ت
سرویس + شارژ گاز تکمیلی  24 و 30 هزار 
           ( سرویس و راه اندازی)
  275 ت
جابجایی پنل باز کردن و نصب مجدد + سرویس کامل پنل + سرویس کندانسور   200ت
نشت یابی   185ت
باز کردن کامل کولر گازی   125 ت 
اجرت تعویض خازن کولر گازی + خازن   175ت
اجرت تعویض کمپرسور کولر گازی   200ت
احرت باز کردن و نصب برد کنترل   185ت
وکیوم کامل سیستم    50ت
لوله مسی کولر گازی 24 و 30 هزار هر متر + عایق + پرایمر   120 ت
لوله مسی کولر 12 و 18 هزار هر متر + عایق + پرایمر   100ت
هزینه باز کرن و نصب مجدد ( اعزام به تعمیرگاه )   150 ت
ایاب و ذهاب     25  ت
سرویس کامل کولر گازی پرتابل در تعمیرگاه  100 ت
شارژ گاز کولر گازی پرتابل + سرویس در تعمیرگاه  330  ت
شارژ گاز اینورتر 12هزار و 18 هزار  450 ت
اجرت شارژ گاز اینورتر 24 و 30  520 ت
جوشکاری نقره هر سر   20  ت
اجرت نصب پایه دیواری  120 ت
اجرت نصب پایه زمینی   45  ت
اجرت سرویس کولر گازی پنجره ای  100 ت